Fasadportar
Lagerportar
Butiksportar
Kylrumsportar
Sågverksportar
Frysrumsportar Transportbandsportar Livsmedelsportar
Läkemedelsportar Maskinskyddsportar
Processportar
Renrumsportar
ESD-portar
Bullerskyddsportar

NORDIC door tillverkar snabbrullportar och maskinskyddsportar i produktionsanläggningen i Halmstad. NORDIC door är även återförsäljare av metallrullportar, takskjutportar och spiralrullportar som tillverkas av leverantörer i Tyskland, såsom Teckentrup och Efaflex.

 

Rätt rullport från NORDIC door

- Hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris 

NORDIC rullportarnas långa livslängd i kombination med låga driftskostnader gör dem till en långsiktigt lönsam och god investering!

 Välj rätt industriport för dina behov

Industriportar installeras primärt för att optimera flödet i en verksamhet, för att förbättra arbetsmiljön eller för att öka person- och maskinsäkerheten i en anläggning. Många gånger finns ett behov av att avgränsa två olika miljöer från varandra, exempelvis för att skydda mot kyla, damm, drag eller buller.

En förutsättning för en lyckad installation är att rätt portmodell väljs samt att porten anpassas efter de förutsättningar som finns på platsen. Det optimala valet av porttyp samt styrsystem ska leda till att porten hålls i stängt läge så stor del av tiden som möjligt.

Vid behov av snabba öppningar och stängningar är ofta en snabbrullport det bästa alternativet. En snabbrullport gör att miljön som finns innanför porten störs så lite som möjligt samtidigt som den möjliggör snabb passage och minskar “flaskhalsar” i logistiken.

 Lång erfarenhet av rullportar;

Företaget NORDIC door grundades år 1991 med visionen att förvandla goda idéer samt mångårig branscherfarenhet till bra produkter. Allt sedan dess har strävan varit att leverera optimerade rullportslösningar till kunder. Den omfattande kundlistan samt det faktum att fler än 12 000 rullportar nu har tillverkats på NORDIC door vittnar om att företaget kommit en bra bit på vägen. År 2016 är NORDIC door en väletablerad aktör – därtill med ett mycket gott anseende bland sina kunder!

 Teknologi och utveckling

På NORDIC door sker kontinuerligt en teknisk utveckling av produkterna, där funktion, kvalitet och kundens behov står i centrum då nya portmodeller tas fram.

 Reservdelar och service

Hos oss på NORDIC door tillverkas rullportarna i vår helt egna produktionsanläggning i Halmstad. Närheten till produktionen gör att låga priser och snabb tillgång till reservdelar kan erbjudas.

NORDIC door erbjuder även underhållsservice och reparation av sina egna kunniga och utbildade servicemontörer.

 

NORDIC doors rullportar skapar redan nu en trevligare arbetsmiljö på många av Sveriges och Europas största företag – bli även du kund hos NORDIC door AB!

Kontakta NORDIC door för mer information på tel 035-10 00 30 eller info@nordicdoor.se

Ny Kund till NORDIC.

Efter omfattande tester av en NORDIC maskinskyddsport och två konkurrentportar har en betydande biltillverkare i Europa beställt närmare 100 NORDIC portar. Under testen kördes portarna kontinuerligt med högsta hastighet under ett antal månader. Efter ca 1 miljon cykler utan något stopp eller fel demonterades NORDIC porten för kontroll av slitage. Något slitage kunde inte konstateras.

 

Laser-portar från NORDIC door

Genom ett samarbete med Efaflex i Tyskland kan NORDIC door nu även erbjuda snabba laser-säkra portar av metall för användnig i t ex laser-celler inom bilindustrin.

 Dessa s k spiral-rullportar är snabba och driftsäkra och har en bred användning inom automotive i Tyskland och även hos biltillverkare i Sverige. 

 För mer info kontakta NORDIC door

 

  

Ett tryggt köp

NORDIC door är Sveriges ledande tillverkare av rullportar. Egen utveckling och tillverkning av portarna i anläggningen i Halmstad säkerställer att rullportarna håller högt ställda funktions- och kvalitetskrav. Tack vare den egna tillverkningen kan låga priser och snabb tillgång till reservdelar erbjudas!