Användningsområde

NORDIC portarna har många användningsområden. Metallrullportar och takskjutportar är huvudsakligen avsedda att användas i fasader men för NORDIC's snabbrullportar finns det därutöver en mängd användningsområden.

Nedan visas ett antal exempel på hur snabbrullportarna kan användas.


A Bullerskyddsportar Bullerskyddsportar


A Butiksportar Butiksportar


A ESD Portar ESD-portar


A Fasadportar Fasadportar


A Frysrumsportar Frysrumsportar


A Interiorportar Interiörportar


A Kylrumsportar Kylrumsportar


A Lagerportar Lagerportar


A Lakemedelsportar Läkemedelsportar


A Livsmedelsportar Livsmedelsportar


A Maskinskyddsportar Maskinskyddsportar


A Processportar Processportar


A Renrumsportar Renrumsportar


A Sagverksportar Sågverksportar


A Transportbandsportar Transportbandsportar

För mer information

Tel 035-10 00 30

info@nordicdoor.se

Kontakta mig