Förbättrad operatörssäkerhet

Ökad säkerhet på maskinskyddsportar

En ny typ av fotocellridå integrerad i portens karmar har utvecklats för att helt beröringslöst kunna reversera porten om något föremål uppehåller sig i portöppningen då porten skall stängas.

Fotocellridån kan ersätta både klämskydd och säkerhetsfotocell på porten. Därmed blir porten driftsäkrare och enklare att underhålla eftersom ridån sitter skyddad inuti portens karmar och saknar rörliga delar samt slitdelar.

Fotocellridån lär sig att bortse från portbladets rörelser men detekterar alla andra föremål som uppehåller sig eller kommer in i portöppningen under stängningscykeln. Fotocellridån som klämskydd på NORDIC-porten är testad av SP och möter kraven i EN13241 och EN12453-1 vid en stängningshastighet på 1,2 m/s.

Fotocellridån överensstämmer med EN12978 och är ett ”E-device” enligt EN12453-1. Fotocellridån, kopplad till portstyrningen är Pl d (EN13849-1). Kopplas ridån till ett separat säkerhetsrelä når den PL e.

2018-05-23