Nytt år är till ända!

Nytt år tillända!

Åter har ett år förflutit och vi lägger 2021 till handlingarna. För NORDIC door har 2021 varit varit mycket framgångsrikt, fast mycket arbetskrävande på grund av den universella bristen på material och komponenter.
Vi önskar alla våra kunder och leverantörer en God Jul och ett Gott Nytt År. Som vanligt skickar vi en julgåva till Cancerfonden.

2022-03-08