Thermoteck metallrullport

Thermoteck metallrullport

– ekonomiskt alternativ för stora öppningar med låg öppningsfrekvens

 

En enkel och robust port som passar både för bruk inomhus och i ytterväggar. Den fungerar bra för mycket stora öppningar då den finns i storlekar upp till 11x8 m (max 64²). Metallrullporten är uppbyggd av återfjädrande lameller av galvaniserat stål isolerade med polyretanskum. En robust konstruktion och driftsäker konstruktion.

Ett ekonomiskt alternativ för stora lågfrekventa öppningar. 

NORDIC door har lång erfarenhet av olika typer av portar och har de flesta av Sveriges större företag som kunder. Vi utför även underhåll och reparationer. 

Utförande
 • Robust konstruktion med isolerade lameller.

 • Portbladspanel, sido-geidrar och väggfästen är gjorda av galvaniserad stålplåt för krävande miljöer.

 • Tyst och diskret gång med en hastighet av ca 0,2 m/s upp/ner.

Portblad
 • Portbladspanelen är av galvaniserad stålplåt med en höjd på 100 mm. De är ihåliga och fyllda med freonfri PUR.

 • Standardutförande i klarlackad stålplåt.

 • Öppnings-/stängningshastighet upp till 0,2 m/s.

Drivsystem
 • Drivenheten i kraftigt utförande med inbyggd pulsgivare.

 • Styrsystemet är kompakt och är utrustat med automatisk stängningsfunktion. 3x400V+N, anslutning sker med 16A CEE stickpropp.

Säkerhet
 • Klämskydd som är automatiskt reverserande.

 • I linje med porten finns en säkerhetsfotocell.

 • Manöverknappar på elskåpet.

Storlekar
 • Min dagermått 2000x2500 mm.

 • Max dagermått 11000x8000 mm (max 64²)

Tillval
 • Siktrutor eller ventilationsöppningar infällda i panelerna.

 • Heltäckande valsmotor.

 • Kedjespel för nödmanövrering.

 • Panelerna bandlackerade i valfri kulör.

 • Styrning finns i i flera olika varianter: fotocell, dragrep, magnetslinga, radar, trafikljus och radio m.m.