Hitta till oss

Här hittar du oss!

Här i Halmstad har vi vårt kontor och vår porttillverkning, där också alla reservdelar finns lätt tillgängliga på lager.

För att hitta till vår fabrik  tag av från E6 södra infarten mot Halmstad och följ Laholmvägen mot centrum. Vid högskolans trafikljus(efter ca 1km) sväng vänster in på Kristians VI: s väg och följ gatan rakt fram till järnvägen. Tag vänster och Du är på Knäredsgatan. Första huset på vänster sida och Du är framme.