Automatisk sluss-styrning

Ny avancerad styrning för automatiska slussar

NORDIC door har utvecklat en helt ny styrning med program för att styra två portar i en automatisk sluss.

Den nya styrningen är baserad på NORDIC standard PLC och är dessutom försedd med en touch display för enkel programmering och kontroll av slussportarnas funktioner.

Programmet i PLC-styrningen är avancerat med en mängd funktioner för att kunna tillgodose olika användningsbehov. Styrningen kan programmeras för att köras som automatisk sluss med t ex slingor i mark för öppning och med automatisk stängning. Andra exempel är programmering för sommarfunktion när bara en port skall användas, för alternativt enkel- eller dubbelriktad trafik, långa fordonståg, aktivering av mittfotocell, etc.

Ett stort antal trafikljusfunktioner är förprogrammerade och kan väljas via displayen.

Önskad automatik hanteras av sluss-styrningen som gör att portarnas standardstyrningar kan användas.

2018-05-25